Valitse sivu

Käyttöehdot

Palvelun yleiset sopimusehdot 

Olemme koonneet tälle sivustolle kaikki Profiilipalvelua koskevat yleiset sopimusehdot. Löydät lisää tietoa palvelua hyödyntävien yrityksien käytänteistä heidän omilta verkkosivuiltaan. Mikäli sinulle tulee mitä tahansa kysyttävää sopimusehtoihin liittyen, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

 

1: Profiilipalvelun tietosuojailmoitus

Olemme koonneet tälle sivustolle Profiilipalvelun yleiset käyttö- ja sopimusehdot. Voit lukea lisää palvelua hyödyntävien yrityksien omasta tietosuojakäytänteistä heidän verkkosivuiltaan.

Voit lukea tätä verkkosivua koskevista käytänteistä osoitteesta www.profiili.io/legal/verkkosivut

1: Yleisesti tietosuojailmoituksesta

Tämä Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun tietosuojailmoitus sisältää tietoja siitä, kuinka sinun henkilötietojasi käsitellään Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelussa. Toimitamme siten tällä tietosuojailmoituksella sinulle EU:n tietosuoja-asetuksen artikloissa 13 ja 14 vaaditut tiedot ennen kuin käsittelemme sinun henkilötietojasi.

2: Celebris-Konsernin rooli Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelussa, rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Profiili Recruitment Oy, Y-tunnus 3107691-3, Aurakatu 10 B, 20100 Turku)on Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelussa olevien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Citywork Group Oy on Citywork Group -konsernin emoyhtiö, ja sen alla listatut tytäryhtiöt käyttävät Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelua omien rekrytointipalveluidensa tarjoamisessa:

 

 • Tiitus Group Oy(2736664-3), Aurakatu 10 B, 20100 Turku
 • Värväämö Group Oy Oy (2781428-2), Aurakatu 10 B, 20100 Turku
 • Värväämö Työmaapalvelut Oy(2781422-3), Aurakatu 10 B, 20100 Turku
 • Värväämö Itä-Suomi Oy(2781420-7), Vanha Helsingintie 18 B, 00700 Helsinki
 • Citywork Pirkanmaa Oy (2781414-3), Aurakatu 10 B, 20100 Turku
 • Värväämö Pohjanmaa Oy (2781426-6), Aurakatu 10 B, 20100 Turku
 • Citywork Security Oy (2285403-1), Aurakatu 10 B, 20100 Turku
 • Citywork Turku Oy Oy (2781405-5), Aurakatu 10 B, 20100 Turku
 • Citywork Uusimaa Oy (2781386-1), Aurakatu 10 B, 20100 Turku
 • Citywork Avustajapalvelut Oy(3107774-8) Aurakatu 10 B, 20100 Turku
 • Värväämö Partnerit Oy (2781418-6), Vanha Helsingintie 18 B, 00700 Helsinki
 • Värväämö Itä Oy(2255805-6), Vanha Helsingintie 18 B, 00700 Helsinki
 • Profiili Recruitment Oy (3107691-3), Aurakatu 10 B, 20100 Turku

Citywork Group-konsernin yleinen tietosuojailmoitus sisältää tietoja siitä, kuinka Citywork Group-konsernin yhtiöt käsittelevät henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin Citywork Group-konsernin palveluihin (esim. Profiilirekrytointijärjestelmä) liittyviin tarkoituksiin www.celebris.fi/legal 

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojailmoitukseen liittyen, voit olla yhteydessä [Yrjö Sulavuori], 040-0851000, yrjo.sulavuori@citywork.fi 

3: Celebris Oy henkilötietojen käsittelijänä Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelussa

Celebris Oy toimii myös henkilötietojen käsittelijänä, kun se käsittelee Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelua käyttävien työnantajien ja rekrytoijien puolesta heidän työntekijöidensä henkilötietoja Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun toteuttamista varten. Työnantajat ja rekrytoijat ovat omien työntekijöidensä henkilötietojen rekisterinpitäjiä. Celebris Oy:n ja työnantajien/rekrytoijien välisen tietosuojasopimuksen löydät Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun käyttöehtojen kohdasta 8 www.celebris.fi/legal 

4: Celebris-Konsernin tytäryhtiöt käsittelijöinä Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelussa

Celebris-konsernin tytäryhtiöt toimivat käsittelijän roolissa, kun ne käsittelevät Celebris-konsernin emoyhtiön Celebris Oy:n lukuun Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelussatyönhakijoiden ja/tai työnantajayritysten sekä rekrytointiyritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja tarjotessaan omia rekrytointipalveluitaan. Celebris Oy:n ja Celebris-konsernin tytäryhtiöiden välinen tietosuojasopimus löytyy täältä www.celebris.fi/legal

5: Muutokset Celebris-Konsernin yleiseen tietosuojailmoitukseen

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Muutokset astuvat voimaan välittömästi, kun päivitetty versio tietosuojailmoituksesta julkaistaan.

6: Henkilötietojen käsittelytoimet

 

 

Käsittelyn tarkoitus

 

 

Oikeusperuste käsittelylle

 

Rekisteröidyt ja henkilötiedot

(a)   Työnhakijasuhteet

Sopimus

sopimusten täytäntöönpano

Työnhakijat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) videot ja kuvat, (iii) profiilipalvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot

(b)   Työnantajasuhteet

Sopimus

sopimusten täytäntöönpano

Työnantajat: (i) Perus- ja yhteystiedot

(c)    Rekrytoijasuhteet

Sopimus

sopimusten täytäntöönpano

Rekrytoijat: (i) Perus- ja yhteystiedot

(d)   Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi

Meidän oikeutettu etumme

meidän on analysoitava asiakastietojamme, voidaksemme parantaa palveluamme ja harjoittaa liiketoimintaamme

Kaikki asiakkaamme: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) palvelun käyttöä koskevat tiedot

 

7: Sääntöjenmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

Käsittelyn tarkoitus:

Tietolähteet:

Ks. tarkoitus (a) ylempää

(i) Rekisteröidyt itse, (ii) Celebris-konsernin yhtiöt, (iii) Sosiaalisen median kanavat

Ks. tarkoitukset (b – c) ylempää

(i) Rekisteröidyt itse, (ii) yhteistyökumppanit, (iii) julkiset lähteet, kuten internet ja kaupparekisteri

Ks. tarkoitus (d) ylempää

(i) Rekisteröidyt itse

8: Henkilötietojen siirto

Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille (esim. tietojensäilytyspalveluntarjoajat) osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Kun henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille, varmistamme, että henkilötietojen siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin.

Sinun henkilötietojasi voidaan siirtää yhteistyökumppaneillemme, tietojensäilytys- ja viestintäpalveluntarjoajille sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille sekä asiaankuuluville viranomaisille.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. mallisopimuksin, Privacy Shield -järjestelmällä ja muilla vastaavilla järjestelyillä.

9: Henkilötietojen säilytysaika

 

Käsittelyn tarkoitus

Säilytysaika

(a)   Työnhakijasuhteet

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.

(b)   Työnantajasuhteet

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.

(c)    Rekrytoijasuhteet

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.

(d)   Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin niitä voidaan käyttää käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen.


Voimme kuitenkin säilyttää rekisteröityjen tarpeellisia henkilötietoja pidempään kuin yllä on kuvattu, jos olemme velvollisia säilyttämään niitä lain mukaan tai se on tarpeen mahdollisen oikeudenkäynnin tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.

10: Profiloinnista Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelussa

Jos työnhakija on valinnut, että työpaikkailmoituksia näytetään hänelle tekoälyä käyttäen, työnhakijalle näytetään ensisijaisesti työpaikkailmoituksia, joissa on korkein match-prosentti. Match-prosentti lasketaan käyttäjän kielen, sijainnin, taitojen ja avainsanojen perusteella, joita verrataan työpaikkailmoituksen samoihin tietoihin. Tämänkaltainen henkilötietojen käsittely on profilointia.

11: Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksia.

Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Rekisteröidyn oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella tavalla.

 

Oikeus

Tarkempi selite

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä.

Oikaisu- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein.

Siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Vastustamisoikeus

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

 

Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti.

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

 Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

12: Tietoturva

Käytämme ainakin seuraavia tietoturvatoimia suojataksemme meidän vastuullamme olevia henkilötietoja: (i) henkilötietoihin pääsy on rajattu; (ii) henkilötietoja suojataan virustorjunnalla, haittaohjelman torjunnalla ja muilla vastaavilla ohjelmilla; (iii) jokaiselle henkilötietoryhmälle on asetettu vastuuhenkilö; (iv) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata tietojen jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden; (v) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata, että fyysisen tai teknisen vian sattuessa tiedot ja pääsy niihin voidaan palauttaa nopeasti; ja (vi) arvioimme säännöllisesti meidän henkilötietojen käsittelytoimia.

2: Profiili palvelun yleiset käyttöehdot

(päivitetty 21.12.2022)

Citywork käyttää Profiili Recruitment Oy:n Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelua, jonka alla olevat käyttöehdot työnhakijan, työnantajan, rekrytoijan ja oppilaitoksen on hyväksyttävä, jotta he voisivat käyttää Cityworkin palvelua. Cityworkin palvelun omistava Citywork Oy toimii Profiili Recruitment Oy:n kumppanina Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun toteuttamisessa.

HUOM! Työnhakija, työnantaja, rekrytoija ja oppilaitos ovat sopimussuhteessa Profiili Recruitment Oy:öön eivätkä Citywork palvelun omistavaan Citywork Oy:öön.

Tervetuloa Profiilirekrytointijärjestelmä-palveluun, joka on Profiili Recruitment Oy:n (jäljempänä myös ”me” tai ”Yhtiö”) omistama rekrytointijärjestelmä (jäljempänä ”Palvelu”). Profiili Recruitment (Y-tunnus: 3107691-3) on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Aurakatu 10 B, 20100 Turku.

Palvelun käyttäjät jaotellaan neljään (4) eri ryhmään:

 • työnhakija (jäljempänä ”Työnhakija”, ”Käyttäjä” tai ”sinä”) käyttää Palvelua työnhakutarkoituksiin luomalla profiilin Palveluun (jäljempänä ”Profiili”)
 • työnantaja (jäljempänä ”Työnantaja”, ”Käyttäjä” tai ”sinä”) käyttää Palvelua työntekijöiden rekrytoimiseksi ja
 • rekrytoija (jäljempänä ”Rekrytoija”, ”Käyttäjä” tai ”sinä”) käyttää Palvelua yhdistääkseen Työnhakijat ja Työnantajat keskenään.
 • oppilaitos (jäljempänä ”Oppilaitos” tai ”sinä”) käyttää Palvelua yhdistääkseen Työnhakijat ja Työnantajat keskenään.

Palvelu koostuu erilaisista rekrytointikanavista (jäljempänä ”Rekrytointikanava”), joista vastaavat yhtiöt ovat Yhtiöstä erillisiä   itsenäisiä oikeushenkilöitään (jäljempänä ”Kumppani”). Työnhakija voi käyttää Profiiliaan eri Rekrytointikanavissa. Mikäli Työnhakija käyttää Rekrytointikanavana Tiitus-palvelua, on Työnhakijan hyväksyttävä myös Tiitus-palvelun käyttöehdot, sillä Tiitus-palvelu eroaa palvelultaan muista Rekrytointikanavista. Tiitus-palvelun käyttöehdot löytyvät täältä www.tiitus.fi/legal.

Palvelun tietosuojailmoituksen löydät täältä www.profiili.io/legal

Nämä Palvelun käyttöehdot koskevat sinun ja Yhtiön välisiä oikeussuhteita käyttäessäsi Palvelua (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua sinä hyväksyt Käyttöehdot itseäsi oikeudellisesti sitovaksi (jäljempänä ”Sitoumus”). Sitoumus on siten sopimus, joka luo laillisesti sitovat ehdot sinun ja Yhtiön välillekäyttäessäsi Palvelua.Sinä et saa käyttää Palvelua, mikäli et solmi Sitoumusta Yhtiön kanssa.

1: Yleistä

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa Sitoumusta. Yhtiö ilmoittaa muutoksista Käyttäjille sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi. Työnhakijan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö.

 Työnantajan/Rekrytoijan on oltava täysivaltainen ja lain mukaan perustettu oikeushenkilö, jotta sillä olisi oikeus käyttää Palvelua. Työnantajan/Rekrytoijan edustaja käyttää Palvelua Työnantajan/Rekrytoijan puolesta, vaikka hänellä olisi Palvelussa oma käyttäjätilinsä Työnantajan/Rekrytoijan edustamista varten. Työnantajan/Rekrytoijan edustaja ei saa käyttää Palvelua, mikäli hän ei ole sen Työnantajan/Rekrytoijan oikeutettu edustaja, jota hän väittää edustavansa tai mikäli Työnantajaa/Rekrytoijaa, jota hän väittää edustavansa, ei ole olemassa.

 Luomalla käyttäjätilin Palveluun (jäljempänä ”Käyttäjätili”)ja käyttämällä Palvelua, sinä vakuutat olevasi laillisesti kelpoinen sekä oikeutettu solmimaan sitovan sopimuksen Yhtiön kanssa Sitoumuksen muodossa ja noudattavasi voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

2. Käyttäjätilin luominen

Käyttäjä voi luoda käyttäjätilin Palvelun kautta.

Käyttäjän tulee rekisteröitymisen yhteydessä antaa Palvelun edellyttämät tiedot totuudenmukaisesti. Yhtiöllä on oikeus tarkistaa sinun antamiesi tietojen oikeellisuus ja soveltuvuus Palvelun käyttämiseen.

Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta Käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta, salassapidosta ja kaikesta muusta vastaavasta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt tämän Käyttäjätiliä ilman lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta sähköpostiosoitteeseen support@profiili.io

3. Palvelun käyttö
Työnhakija voi käyttää Palvelua seuraavasti:

 • Työnhakija voi tutustua avoimiin työpaikkoihin yhtiöiden sivuilta tai sovelluksista. Työpaikat julkaistaan myös yleisissä työnhakumedioissa, kuten Oikotiessä, Duunitorissa ja Te-palveluissa.
 • Työnhakija voi hakea avoimiin työpaikkoihin tekemällä itselleen Profiilin ja hakemalla työtehtäviä.
 • Profiili on Työnhakijan käyttäjäprofiili, jolla Työnhakija voi etsiä työpaikkoja Palvelussa olevista Rekrytointikanavista. Profiilissa Työnhakija voi määrittää oman osaamisensa, taitonsa ja kokemuksensa sekä oman statuksensa kahdesta vaihtoehdosta (Aktiivinen/Passiivinen).  Profiili on siten Työnhakijan digitaalinen CV, jota Työnhakija voi ylläpitää työuransa eri vaiheissa.
 • Työnhakija määrittää itse, mitä Rekrytointikanavia hän haluaa Profiilillansa käyttää. Työnhakija voi tehdä Palveluun myös pelkän Profiilin, hakematta mihinkään työhön.
 • Profiili on lähtökohtaisesti anonyymi Työnantajille, Rekrytoijille ja Oppilaitokselle, eli Profiilin henkilötiedoista piilotetaan ne tiedot, joilla Työnhakija voidaan tunnistaa. Työnhakija voi vaihtaa Profiilinsa kokonaan julkiseksi tai vain tietyille Rekrytoijille, Työnantajille taikka oppilaitokselle julkiseksi.
 • Työnhakija voi viestiä palvelussa Rekrytoijan ja Oppilaitoksen kanssa. Työnhakija voi viestiä palvelussa Rekrytoijan ja oppilaitoksen kanssa.
 • HUOM! On suositeltavaa, että Työnhakija ottaa kaikki Rekrytointikanavat käyttöönsä, sillä mitä useampaa Rekrytointikanavaa Työnhakija käyttää, sitä useampi Työnantaja, Rekrytoija ja Oppilaitos saa tiedon hänen Profiilistaan.

Työnantaja voi käyttää Palvelua seuraavasti:

 • Työnantaja voi tehdä työntekijätarpeisiin liittyviä tilauksia ja toimeksiantoja Rekrytoijille.
 • Työnantaja voi selata anonyymisti saatavilla olevia Työnhakijoita Profiilien avulla.
 • Työnantaja voi tarkastella Rekrytoijan heille ehdottamia Työnhakijoiden Profiileita.

Rekrytoija voi käyttää Palvelua seuraavasti:

 • Rekrytoija julkaisee Palveluun avoimia työpaikkailmoituksia.
 • Rekrytoija voi selata kaikkia Palvelun Profiileita ja olla Työnhakijoihin yhteydessä.
 • Rekrytoija syöttää Työnantajien työntekijätarpeisiin liittyviä tilauksia ja toimeksiantoja Palveluun.
 • Rekrytoija voi tarkkailla minkälaisia osumia Palvelu löytää avoimien työpaikkojen ja Työnhakijoiden välille.
 • Rekrytoija voi ehdottaa anonyymeja Profiileita Työnantajille ja täyttää näin erilaisia tilauksia. 

Oppilaitos voi käyttää palvelua seuraavasti:

 • Oppilaitos voi käyttää Palvelua edistääkseen Työnhakijoiden työllistymistä ja suhteitaan Työnantajiin.

Käyttäjä voi myös käyttää Palvelua joko henkilökohtaisen avun tarjoajana (jäljempänä ”AvunTarjoaja”) tai sitä tarvitsevana (jäljempänä ”ApuaTarvitseva”). Avun Tarjoajan on tehtävä profiili Palveluun, joka näkyy Apua Tarvitseville anonyyminä avun tarjoamisilmoituksena. Apua Tarvitseva voi pyytää apua Avun Tarjoajalta Palvelun kautta. Tällaisessa tilanteessa Yhtiön henkilöstö ottaa yhteyden Apua Tarvitsevaan ja avustaa Apua Tarvitsevaa ja Avun Tarjoajaa aloittamaan yhteydenpidon keskenään. Kaikki Apua Tarvitsevan ja Avun Tarjoajan välinen toiminta tapahtuu Palvelun ulkopuolella, eikä Yhtiö täten vastaa mistään osapuolten välisestä toiminnasta.

4. Maksut

Työnhakija käyttää Palvelua maksutta.

 Yhtiö perii Palvelun käytöstä maksun Työnantajalta, Rekrytoijalta sekä Oppilaitokselta maksuehtojen mukaisesti. Löydät maksuehdot osoitteesta www.profiili.io/maksuehdot

5. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Työnhakija ei saa käyttää Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin. 

Käyttäjän tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia omasta tietokone- ja mobiililaitteistosta sekä muista tietoliikennelaitteista ja -asioista, kuten laitteiston kunnosta, internetyhteydestä, virustorjunnasta, varmuuskopioista ja muista vastaavista seikoista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja Sitoumuksessa ja missä tahansa asiaankuuluvan tuomiovallan alueella soveltuvassa lainsäädännössä, säännöksessä tai yleisesti hyväksytyissä menettelytavoissa tai ohjeistuksissa. 

Hyvien tapojen vastaisten ja/tai toisten oikeuksia loukkaavien käyttäjänimien valitseminen on kiellettyä. Yhtiöllä on oikeus sulkea Käyttäjätili Käyttäjän toimiessa tämän Sitoumuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun yli kahteentoista (12) kuukauteen. 

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa Palvelua tai palvelimia ja tietoverkkoja, jotka on kytketty Palveluun.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Kun vierailet kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, teet sen omalla vastuullasi. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on valheellista, hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Palvelua koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, ovat Yhtiön yksinomaista omaisuutta. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Yhtiön tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

6. Yhtiön oikeudet ja velvollisuudet

Yhtiö toimii vain ja ainoastaan Palvelun ylläpitäjänä. Yhtiö ei siten vastaa Palvelun Käyttäjistätai Käyttäjien toiminnasta Palvelussa, tavasta käyttää Palvelua tai käytöksestä taikka mistä tahansa muusta vastaavasta toiminnasta Palveluun liittyen. Yhtiö ei myöskään vastaa Palvelun käytön estymisestä tai sisällöstä.

Yhtiöllä on oikeus hyödyntää Käyttäjän Palveluun julkaisemaa sisältöä liiketoiminnan harjoittamiseen, kehittämiseen ja markkinoimiseen sekä Palvelun parantamiseen, kehittämiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Yhtiö ei ole vastuussa mistään Käyttäjien toimista. Yhtiö ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka liittyvät Käyttäjien Palvelun käyttöön. Yhtiö ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon ja ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Yhtiö ei myöskään vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Yhtiö ei ole vastuussa mistään Palvelun käyttöön liittyvistä tai siitä aiheutuneista tappioista tai menetyksistä Käyttäjille. Käyttäjät sitoutuvat siihen, että he ovat yksinomaan itse vastuussa kaikista tämän Sitoumuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Yhtiö ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Yhtiö ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Yhtiöllä on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Yhtiö voi myös yksipuolisesti lopettaa (kokonaan tai osittain) Palvelun tarjoamisen sinulle tai kaikille Käyttäjille siitä erikseen ilmoittamatta.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on.” Siten Yhtiö ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Yhtiö ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Yhtiöllä on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat omatoimisesti vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta. Siten Yhtiö ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta tiedosta.

Yhtiö ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Yhtiön itsensä tuottamaa tietosisältöä. Yhtiö ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista, niiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai laillisuudesta.

Yhtiöllä on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, (i) jonka ilmoittamisen tai esittämisen Palvelussa Yhtiö on kieltänyt, tai (ii) joka on Yhtiön näkemyksen mukaan lainvastainen, hyvän tavan tai tämän Sitoumuksen vastainen, sopimaton tai virheellinen, taikka (iii) joka on haitallinen tai vahingollinen Yhtiölle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Yhtiöllä on myös oikeus poistaa Palvelusta aineistoja, jos aineistoon liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Yhtiön brändille epäasiallista sisältöä.

Mikäli Käyttäjä ei noudata Sitoumusta, Yhtiö voi purkaa Sitoumuksen välittömin oikeusvaikutuksin, mitätöidä Käyttäjän Palveluun luoman Käyttäjätilin ja ottaa käyttöön kaikki muut vastaavat toimintatavat.

Yhtiöllä on, hyviä tapoja noudattaen, oikeus käyttää Työnantajan, Rekrytoijan tai Oppilaitoksen ja Yhtiön välistä yhteistyötä hyväksi omassa markkinoinnissaan ja referenssinä.

7. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, Yhtiö, sen kumppaniyritykset tai lisenssinantajat taikka muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään sinulle Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka Yhtiötä olisikin neuvottu tällaisen vahingonvastuun käsittelemisestä.

Edellä lausutusta huolimatta, Yhtiön vahingonkorvausvastuu voi olla kuitenkin enintään se summa, minkä sinä olet maksanut Yhtiölle Palvelun käytöstä.

Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten osa tai kaikki tämän kohdan rajoituksista ei välttämättä koske sinua.

 

8. Tietosuojasopimus

Yhtiö käsittelee Rekrytoijan/Työnantajan/Oppilaitoksen vastuulla olevia henkilötietoja Rekrytoijan/Työnantajan/Oppilaitoksen puolesta, kun se käsittelee niiden yhteyshenkilöden henkilötietoja tämän Sitoumuksen nojalla. Tällöin Yhtiö toimii noiden henkilötietojen osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2012) mukaisesti henkilötietojen käsittelijänä, kun taas Rekrytoija/Työnantaja/Oppilaitoksen on noiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä.

Työnantaja, Rekrytoija ja Oppilaitos käsittelevät Yhtiön vastuulla olevia Työnhakijoiden henkilötietoja Yhtiön puolesta, kun ne käyttävät Palvelua rekrytointitarkoituksiin tämän Sitoumuksen nojalla. Tällöin Työnantaja, Rekrytoija ja Oppilaitos ovat tietosuoja-asetuksen (679/2012) mukaisesti käsittelijöitä, kun taas Yhtiö on rekisterinpitäjä.

Täten osapuolten on solmittava tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen tietosuojasopimus, jossa osapuolet sopivat tavoista, joilla käsittelijä saa käsitellä rekisterinpitäjän vastuulla olevia henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Tämä kohta 8 sisältää osapuolten välisen tietosuojasopimuksen, ja molempien osapuolten on noudatettava sen määräyksiä rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä toimiessaan.

 

Tietosuojasopimuksen kohta Selite
1.1  Käsittelyn kohde ja kesto Palvelun käytölle tarpeellisia henkilötietoja käsitellään Sitoumuksen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely kestää niin pitkään, kun Sitoumus on voimassa.
1.2  Käsittelyn luonne ja tarkoitus Henkilötietoja käsitellään Sitoumuksen mukaisen sopimussuhteen toteuttamiseksi.
1.3  Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät

Henkilötietojen tyyppejä ovat perus- ja yhteystiedot, Profiilitiedot ja muut Sitoumuksen toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot, joita käsittelijä käsittelee Sitoumuksen mukaisesti rekisterinpitäjän puolesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät koostuvat Työnantajien/Rekrytoijien/Oppilaitosten yhteyshenkilöistä ja Työnhakijoista.

1.4  Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että sillä on oikeus käsitellä sen vastuulla olevia henkilötietoja.

 

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa antaa käsittelijälle sitovia kirjallisia ohjeita tähän tietosuojasopimukseen liittyen.

1.5  Rekisterinpitäjän antamat ohjeet

Käsittelijä: i) ei saa käsitellä henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin mistä osapuolet ovat sopineet; ii) käsittelee henkilötietoja kaikkien lakien mukaisesti; iii) varmistaa, että vain niillä sen henkilöstöstä on pääsy henkilötietoihin, keillä on valtuutus käsitellä henkilötietoja; iv) varmistaa, että kaikki henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

 

Rekisterinpitäjä myöntää käsittelijälle yleisen luvan siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, kunhan tietojen siirrossa noudatetaan kaikkia relevantteja lakeja ja määräyksiä. Mikäli jokin jo toteutetun siirron edellytys lakkaa, käsittelijä on velvollinen välittömästi toteuttamaan korvaavan toimenpiteen, jolla taataan, että siirto on tietosuoja- ja muun soveltuvan lainsäädännön, viranomaismääräysten, rekisterinpitäjän ohjeiden ja tietosuojasopimuksen mukainen, taikka välittömästi lopettamaan henkilötietojen siirtämisen EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja palauttamaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle siirtämänsä tiedot Suomeen.

1.6  Salassapito Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asianmukaista salassapitovelvollisuutta.
1.7  Tietoturva

Henkilötietojen käsittelijä huolehtii siitä, että hän toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietosuojatoimenpiteet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin. Kumpikin osapuoli vastaa siitä, että henkilötietojen käsittelyyn liittyvään toimintaan sovelletaan dokumentoituja asianmukaisia riskienhallinta- ja tietoturvaprosesseja. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla (i) henkilötietojen salaus tai pseudonymisointi, (ii) järjestelmien ja tietoliikenteen asianmukainen suojaaminen, (iii) käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden järjestäminen ja (iv) kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa.

 

Käsittelijän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksista ja henkilötietojen asiattomasta käsittelystä rekisterinpitäjälle välittömästi saatuaan tällaisesta tiedon. Käsittelijän on lisäksi viivytyksettä ja viimeistään 48 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta tai uhasta annettava rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, asian selvittämiseksi, vastaavien loukkausten ehkäisemiseksi ja lakisääteisten ilmoitusten tekemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten kuvaus tietoturvaloukkauksesta ja loukkauksen seurauksista sekä kuvaus toimenpiteistä, joihin Käsittelijä on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta. Käsittelijän on täydennettävä näitä tietoja rekisterinpitäjän pyynnöstä ja tämän ohjeiden mukaisesti.

1.8  Toiset käsittelijät Käsittelijällä on lupa käyttää toisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. pilvipalvelu) (jäljempänä ”Toinen Käsittelijä”) rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn. Toiseen Käsittelijään sovelletaan samoja tietosuojavelvoitteita kuin käsittelijään.
1.9  Käsittelijän avustusvelvollisuus Käsittelijän tulee viivytyksettä auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat sen rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä. Käsittelijän tulee myös auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että tietosuoja-asetuksen 32 – 36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen käsittelijän saatavilla olevat tiedot.
1.10                      Henkilötietojen palauttaminen tai tuhoaminen Sitoumuksen päätyttyä käsittelijän ja sen alihankkijoiden on palautettava omalla kustannuksellaan rekisterinpitäjän henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti joko rekisterinpitäjälle tai mikäli rekisterinpitäjän asiakas on rekisterinpitäjä, rekisterinpitäjän asiakkaalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, osapuolet sopivat erikseen aineiston tuhoamisesta
1.11                      Rekisterinpitäjän compliance ja tarkastusoikeus (auditointi) Käsittelijän on saatettava rekisterinpitäjän kirjallisesta vaatimuksesta rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksen artiklassa 28 säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja käsittelijä sallii rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit ja osallistuu niihin. Rekisterinpitäjä vastaa auditoinnin kustannuksista.
9. Sitoumuksen voimassaolo ja päättyminen

Tämä Sitoumus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä tämän Sitoumuksen tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Tämä Sitoumus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa Sitoumuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

Tämän Sitoumuksen päättyessä Yhtiö sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Sekä Yhtiö että Käyttäjä vapautuvat Sitoumuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

10. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sitoumukseen sekä Käyttäjän ja Yhtiön väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Työnhakijan ja Yhtiön välillä ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Työnantajan, Rekrytoijan tai Oppilaitoksen ja Yhtiön välillä ratkaistaan lopullisestivälimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja se pidetään Helsingissä, Suomessa.

11. Sekalaista

Sinulla ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai alilisensoida tätä Sitoumusta, ellet saa Yhtiöltä siihen etukäteistä kirjallista suostumusta. Yhtiöllä on yksipuolinen oikeus luovuttaa tai siirtää sen Sitoumuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet joko kokonaan tai osittain.

Hyväksyt, että jos Yhtiö ei käytä tai pane täytäntöön sen Sitoumuksen mukaisia laillisia oikeuksia (esim. oikeutta korvaukseen), niin se ei tarkoita sitä, että Yhtiö virallisesti luopuisi oikeuksistaan, vaan Yhtiöllä on tästä huolimatta edelleen oikeus turvautua oikeuksiinsa.

Mikäli tuomioistuimen päätöksellä jokin tämän Sitoumuksen määräys tuomitaan pätemättömäksi, niin vain tuo pätemätön määräys poistetaan Sitoumuksesta, jolloin Sitoumus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa.

 Sitoumuksen päättymisestä huolimatta kohdat 4 – 7 ja 10 säilyvät Käyttäjien ja Yhtiön välillä voimassa.

Profiili Recruitment Oy

KÄYNTIOSOITE
Lemuntie 3-5
00510, Helsinki